Materiaal voor scholen en organisaties

Materiaal voor scholen, verenigingen en organisaties


 
Om jullie te helpen je leerlingen, doelpubliek te laten deelnemen aan de participatieve bevraging voor het GBP, hebben we verschillende soorten materiaal voorbereid.

Je kan bijvoorbeeld
- De enquête invullen in klasverband - dat werkt heel goed vanaf 10 jaar
- Het project deel per deel in groep bespreken en iedereen dan individueel laten antwoorden - dat heeft onze voorkeur omdat er ook binnen één groep jongeren of leden van een vereniginge  toch al vaak verschillende meningen zijn
- Het project in groep bespreken en alleen als begeleider antwoorden voor de groep - bijvoorbeeld als je maar één computer hebt en je groep niet goed is met smartphones

Je kan ze hieronder downloaden of bekijken:

- De handleiding om de enquête in groep in te vullen 
 Klik hier

- Videos die het GBP en het project uitleggen
   Bestemd voor een jong publiek of wie een uitleg wil in eenvoudige taal.
   Elke video legt een deel van de bevraging uit: de inleiding en de 5 uitdagingen.
  

 

Inleiding: Het GBP 
 

 

Uitdaging 1: De evenwichtige stad 
 

 

Uitdaging 2: De mobiliteit 
 

 

Uitdaging 3: Groene netwerken  
 

 

Uitdaging 4: Stadslandbouw   
 

 

Uitdaging 5: De dichtheid