De digitale bevraging voor het GBP is afgesloten. In totaal tellen we 1610 deelnames. We danken alle deelnemers voor hun bijdrage. Wij gaan nu de antwoorden analyseren en zullen binnenkort de resultaten en de volgende stappen van het project meedelen. 

Bezoek de website perspective.brussels voor meer informatie.
Wat is het GBP?
Het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) is een essentieel instrument om ons gewest te plannen.

Het bepaalt voor elke zone van het grondgebied het toegestane gebruik en dus de functies die men er kan ontwikkelen (wonen, werken, ontspanning, enz.).
Waarom nu ?
Het GPB zal worden aangepast aan de nieuwe uitdagingen van de stad en aan de evolutie van de stedelijke context. Wij willen graag uw mening kennen over dit project en zijn ambities. Wij willen met u in dialoog gaan om samen te bouwen aan een gemeenschappelijke visie.
Meer informatie en documentatie
Wil je graag nog veel meer lezen over het GBP?
Documentatie en meer informatie vind je hier.
Meedoen als school of organisatie
Er is educatief materiaal beschikbaar om u te helpen de bevraging gemakkelijk in te vullen met kinderen, eenvoudige uitleg voor wie niet goed nederlands spreekt, ... .
Handleiding bij de enquête, video's, inhoud om te delen op uw communicatiekanalen,...
Wat is het vervolg?
Van 26 augustus tot 15 oktober heeft u uw mening gegeven over één of meerdere van de vijf onderwerpen met betrekking tot aanpassingen in het GBP. 
Hartelijk dank voor uw deelname. Momenteel analyseren wij de resultaten en zullen deze zo spoedig mogelijk met u delen.

Bienvenu sur Createlli Lab